Sứ mệnh

Trao quyền cho các doanh nhân khởi nghiệp công nghệ Việt đang thay đổi cuộc sống của mọi người ở khắp mọi nơi.

Sign up for our newsletter

Chính sách Bảo mật

Chúng tôi là ai

Địa chỉ trang web của chúng tôi là: https://ascendvietnam.com

Bình luận

Khi khách truy cập trang web để lại bình luận trên trang web, chúng tôi thu thập dữ liệu được hiển thị trong biểu mẫu Bình luận, và địa chỉ IP của khách truy cập và chuỗi tác nhân người dùng của trình duyệt để giúp phát hiện thư rác.

 

Một chuỗi ẩn danh được tạo từ địa chỉ email của bạn (còn được gọi là hàm băm) có thể được cung cấp cho dịch vụ Gravatar để kiểm tra bạn có đang sử dụng nó không. Chính sách bảo mật dịch vụ Gravatar có sẵn ở đây: https://automattic.com/privacy/. Sau khi phê duyệt bình luận của bạn, hình ảnh hồ sơ của bạn hiển thị cho công chúng trong bối cảnh bình luận của bạn.

Các Phương tiện Truyền thông

Nếu bạn tải hình ảnh lên trang web, bạn nên tránh tải lên hình ảnh với dữ liệu nhúng vị trí (EXIF GPS). Khách truy cập vào trang web có thể tải xuống và giải nén bất kỳ dữ liệu vị trí nào từ hình ảnh trên trang web.

Cookies

Nếu bạn để lại bình luận trên trang web của chúng tôi, bạn có thể chọn để lưu tên, địa chỉ email và trang web của mình trong những cookies. Điều này giúp thuận tiện cho bạn để bạn không cần điền vào các chi tiết của mình khi bạn để lại bình luận khác. Những cookie này sẽ được giữ cho một năm.

 

Nếu bạn truy cập vào trang đăng nhập của chúng tôi, chúng tôi sẽ đặt cookie tạm thời để xác định xem trình duyệt của bạn có chấp nhận cookie hay không. Cookie này không chứa dữ liệu cá nhân và bị bỏ khi bạn đóng trình duyệt của mình.

 

Khi bạn đăng nhập, chúng tôi cũng sẽ thiết lập một số cookies để lưu thông tin đăng nhập của bạn và các lựa chọn hiển thị màn hình của bạn. Cookies đăng nhập được giữ cho hai ngày và các tùy chọn màn hình Cookies kéo dài cho một năm. Nếu bạn chọn “Ghi nhớ tôi”, thông tin đăng nhập của bạn sẽ được giữ cho hai tuần. Nếu bạn đăng xuất khỏi tài khoản của mình, cookie đăng nhập sẽ bị xóa.

 

Nếu bạn chỉnh sửa hoặc xuất bản một bài viết, một cookie bổ sung sẽ được lưu trong trình duyệt của bạn. Cookie này không bao gồm dữ liệu cá nhân và chỉ chỉ ra ID bài của bài viết bạn vừa chỉnh sửa. Cookie sẽ hết hạn sau 1 ngày.

Nội dung nhúng từ các trang web khác

Các bài viết trên trang web này có thể bao gồm nội dung nhúng (ví dụ: video, hình ảnh, bài viết, v.v.). Nội dung nhúng từ các trang web khác hoạt động theo cách đúng như khách truy cập đã truy cập trang web khác.

 

Các trang web này có thể thu thập dữ liệu về bạn, sử dụng cookies, nhúng thêm trình theo dõi bên thứ ba và giám sát sự tương tác của bạn với nội dung nhúng đó, bao gồm theo dõi tương tác của bạn với nội dung được nhúng, nếu bạn có tài khoản và đã đăng nhập vào trang web đó.

Chúng tôi chia sẻ dữ liệu của bạn với những ai

Nếu bạn yêu cầu đặt lại mật khẩu, địa chỉ IP của bạn sẽ được bao gồm trong email đặt lại.

Thời hạn chúng tôi giữ lại dữ liệu của bạn

Nếu bạn để lại một bình luận, bình luận và siêu dữ liệu của nó được giữ lại vô thời hạn. Điều này là để chúng tôi có thể tự động nhận ra và phê duyệt bất kỳ bình luận ​​tiếp theo nào thay vì giữ chúng trong một hàng đợi kiểm duyệt.

 

Đối với người dùng đăng ký trên trang web của chúng tôi (nếu có), chúng tôi cũng lưu trữ thông tin cá nhân mà họ cung cấp trong hồ sơ người dùng của họ. Tất cả người dùng có thể thấy, chỉnh sửa hoặc xóa thông tin cá nhân của họ bất cứ lúc nào (ngoại trừ họ không thể thay đổi tên người dùng của họ). Quản trị trang web cũng có thể xem và chỉnh sửa thông tin đó.

Nơi chúng tôi gửi dữ liệu của bạn

Bình luận của khách truy cập có thể được kiểm tra thông tin qua một dịch vụ phát hiện thư rác của bên thứ ba tự động.

Những quyền của bạn về dữ liệu của bạn

Nếu bạn có tài khoản trên trang web này hoặc đã để lại bình luận, bạn có thể yêu cầu nhận một tệp xuất các dữ liệu cá nhân mà chúng tôi giữ cho bạn, bao gồm các dữ liệu bạn đã cung cấp cho chúng tôi. Bạn cũng có thể yêu cầu chúng tôi xóa bất kỳ dữ liệu cá nhân nào chúng tôi giữ về bạn. Điều này không bao gồm bất kỳ dữ liệu nào chúng tôi có nghĩa vụ phải giữ cho mục đích hành chính, pháp lý hoặc bảo mật.