Sứ mệnh

Trao quyền cho các doanh nhân khởi nghiệp công nghệ Việt đang thay đổi cuộc sống của mọi người ở khắp mọi nơi.

Sign up for our newsletter

Thể loại
B2B, Consumer, Edtech, Future of Work
Tags
B2B, Consumer, Edtech, Future Of Work
Tóm tắt công ty

Virtual Internships

Virtual Internships là một công ty có trụ sở tại Việtnam tạo một nền tảng bố trí và quản lý các vị trí thực tập có thể làm từ xa toàn cầu. Công ty hợp tác với sinh viên, ca nhân (B2C) cả thông qua các trường đại học (B2B), để tìm thực tập phù hợp với họ tại các công ty xung quanh thế giới.

Giai đoạn đầu tư của 500VN:

Seed

Trạng thái:

Hoạt động