Sứ mệnh

Trao quyền cho các doanh nhân khởi nghiệp công nghệ Việt đang thay đổi cuộc sống của mọi người ở khắp mọi nơi.

Sign up for our newsletter

Thể loại
Fintech, SaaS
Tags
AI, Credit Scoring, Machine Learning, Vietnam Fintech
Tóm tắt công ty

Trusting Social

Trusting Social là một nền tảng Fintech cho các tổ chức tài chính xây dựng các sản phẩm nhắm đến người tiêu dùng chưa tiếp cận được với ngân hàng, bằng cách sử dụng các mô hình AI và học máy được phát triển nội bộ với dữ liệu thay thế theo quy mô lớn (chủ yếu là dữ liệu mạng điện thoại) để tạo ra lý lịch tín dụng và điểm tín dụng tiêu dùng. Đến nay, công ty đã tính toán điểm tín dụng cho hơn 1 tỷ người ở các thị trường mới nổi.

Giai đoạn đầu tư của 500VN:

Seed

Trạng thái:

Hoạt động

Những bài viết liên quan:

Deal Street Asia | Công ty thành lập ở SG mà tính điểm tín dụng,Trusting Social cho biết chốt được vòng đầu tư Series B với 19 triệu USD