Sứ mệnh

Trao quyền cho các doanh nhân khởi nghiệp công nghệ Việt đang thay đổi cuộc sống của mọi người ở khắp mọi nơi.

Sign up for our newsletter

Thể loại
B2C, Fintech
Tags
BNPL, Buy Now Pay Later, Credit Scoring, finance, Mobile, Philippines Fintech
Tóm tắt công ty

Plentina

Plentina là một giải pháp tạo điểm tín dụng và cho vay tiêu dùng cho vùng Đông Nam Á, bắt đầu từ Philippines. Công ty kết hợp dữ liệu bán lẻ và các chương trình khách hành thân thiết từ các cửa hàng tiện lợi và chuỗi nhà thuốc để tạo điểm tín dụng thông AI và Machine Learning độc quyền.

Giai đoạn đầu tư của 500VN:

Pre-seed

Trạng thái:

Hoạt động

Những bài viết liên quan:

Techcrunch | Philippines ‘mua ngay, thanh toán sau’ Startup Plentina gọi vốn vòng seed $2,2 triệu USD