Sứ mệnh

Trao quyền cho các doanh nhân khởi nghiệp công nghệ Việt đang thay đổi cuộc sống của mọi người ở khắp mọi nơi.

Sign up for our newsletter

Thể loại
B2B, SaaS
Tags
B2B, SaaS
Tóm tắt công ty

Pique

Công cụ đề xuất được cá nhân hóa do AI điều khiển

Giai đoạn đầu tư của 500VN:

Seed

Trạng thái:

Đã bán

Những bài viết liên quan:

Tech In Asia | Ví điện tử Việt Nam MoMo đón startup AI trong nước trong thương vụ mua lại đầu tiên