Sứ mệnh

Trao quyền cho các doanh nhân khởi nghiệp công nghệ Việt đang thay đổi cuộc sống của mọi người ở khắp mọi nơi.

Sign up for our newsletter

Thể loại
B2B, Fintech, Marketplaces
Tags
B2B, Fintech, Marketplace, Mobile, Procurement, Retail
Tóm tắt công ty

Kilo

Kilo là một thị trường B2B2C sắp xếp hợp lý hóa quy trình quy trình đặt hàng tồn kho và hoàn thiện đơn hàng cho các nhà bán lẻ nhỏ (theo hình thức kinh doanh gia đình). By onboarding brands, distributors, and wholesalers onto the platform and building a unified catalog, Kilo allows retailers to order most or all of their inventory in one place without any ambiguity in pricing or product information. Proprietary data allows Kilo to build financial services for the millions of FMCG retailers in Southeast Asia.

Giai đoạn đầu tư của 500VN:

Seed

Trạng thái:

Hoạt động

Những bài viết liên quan:

Techcrunch | Kilo, a Vietnamese B2B e-commerce platform for MSMEs, bags $5M pre-Series A

Vietcetera | Kilo của Việt Nam cho thấy sự tăng trưởng nhanh chóng; Nhận vốn từ các nhà đầu tư toàn cầu