Sứ mệnh

Trao quyền cho các doanh nhân khởi nghiệp công nghệ Việt đang thay đổi cuộc sống của mọi người ở khắp mọi nơi.

Sign up for our newsletter

Thể loại
Consumer, Fintech, Wealth Management
Tags
Consumer, Fintech, Mobile, Wealth Management
Tóm tắt công ty

Infina

Infina (trước đây gọi là RealStake) là một ví đầu tư đa dạng cho các nhà đầu tư cá nhân tại Việt Nam. Bắt đầu với việc đầu tư bất động sản theo phân số và gần đây mở rộng sang đầu tư tiền tiết kiệm, quỹ tương hỗ, và chứng chỉ tiền gửi.

Giai đoạn đầu tư của 500VN:

Seed

Trạng thái:

Hoạt động

Những bài viết liên quan:

Techcrunch | Ứng dụng đầu tư của Việt Nam Infina nhận vốn vòng seed $2M

Vietnam Insider | Nền tảng đầu tư trực tuyến RealStake đảm bảo tài trợ seed từ 500 startups Việt Nam