Sứ mệnh

Trao quyền cho các doanh nhân khởi nghiệp công nghệ Việt đang thay đổi cuộc sống của mọi người ở khắp mọi nơi.

Sign up for our newsletter

Thể loại
Consumer, Edtech
Tags
AI, Machine Learning, Mobile, Vietnam Edtech
Tóm tắt công ty

ELSA

ELSA là một ứng dụng luyện phát âm tiếng Anh bằng công nghệ AI nhận dạng giọng nói để xác định lỗi phát âm của người dùng và đề xuất sửa chữa trong thời gian thực. ELSA đang phục vụ hơn 13 triệu người dùng trên toàn thế giới.

Giai đoạn đầu tư của 500VN:

Seed

Trạng thái:

Hoạt động

Những bài viết liên quan:

Tech in Asia | Ứng dụng học tiếng Anh ELSA đạt được 15 triệu USD để mở rộng trên toàn cầu

 

Techcrunch | Ứng dụng học tiếng Anh ELSA nhận đầu tư 15 triệu USD cho Series B cho tăng trưởng quốc tế và nền tảng B2B.