Sứ mệnh

Trao quyền cho các doanh nhân khởi nghiệp công nghệ Việt đang thay đổi cuộc sống của mọi người ở khắp mọi nơi.

Sign up for our newsletter

Thể loại
Marketplaces, SaaS
Tags
Ecommerce, POD, Print on Demand
Tóm tắt công ty

Dreamship

Dreamship là một mạng thu mua và hoàn thiện đơn hàng danh cho doanh nghiệp cho mảng “in theo yêu cầu” toàn cầu có trị giá $370B. Công ty Dreamship đã xây dựng một lớp trung gian thương mại điện tử để in theo yêu cầu trực tuyến. Lớp trung gian này cung cấp cho các nhà buôn bán một quy trình bán hàng hiệu quả hợp lý, hoàn thiện dơn hàng chất lượng cao, và cung cấp thêm dịch vụ hệ sinh thái.

Giai đoạn đầu tư của 500VN:

Seed

Trạng thái:

Hoạt động