Sứ mệnh

Trao quyền cho các doanh nhân khởi nghiệp công nghệ Việt đang thay đổi cuộc sống của mọi người ở khắp mọi nơi.

Sign up for our newsletter

Thể loại
B2B, Fintech, SaaS
Tags
Accounting, B2B, Fintech, Invoice, SaaS
Tóm tắt công ty

Bizzi

Bizzi là một B2B SaaS nhằm mục đích trở thành một tiện ích thiết yếu cho ngành Kế toán và Tài chính tại Việt Nam. Sản phẩm đầu tiên của Bizzi kết hợp thu thập tự động của hóa đơn điện tử, xác thực hóa đơn điện tử, tự động hóa dữ liệu, truy vấn dữ liệu và lưu trữ an toàn vào một nền tảng trực quan, giúp rút ngắn quy trình xử lý hóa đơn điện tử theo ước tính 10 lần.

Giai đoạn đầu tư của 500VN:

Seed

Trạng thái:

Hoạt động

Những bài viết liên quan:

Vietnam Investment Review | Tài trợ của Qualgro để cho phép Bizzi đáp ứng nhu cầu về hóa đơn điện tử do chính phủ hậu thuẫn

 

E27 | Roundup: 500 Startup đầu tư vào công ty khởi nghiệp tự động hóa kế toán Bizzi của Việt Nam