Sứ mệnh

Trao quyền cho các doanh nhân khởi nghiệp công nghệ Việt đang thay đổi cuộc sống của mọi người ở khắp mọi nơi.

Sign up for our newsletter

Thể loại
B2B, SaaS
Tags
B2B, CRM, ERP, HRM, SaaS
Tóm tắt công ty

Base

Giải pháp quản lý kinh doanh số 1 tại Việt Nam nền tảng SaaS bao gồm những chức năng như năng suất công việc, nhân sự, doanh số và nhiều hơn nữa.

Giai đoạn đầu tư của 500VN:

Seed

Trạng thái:

Đã bán

Những bài viết liên quan:

Tech In Asia | FPT mua lại công ty khởi nghiệp SaaS được Alpha JWC đầu tư, Base.vn