Sứ mệnh

Trao quyền cho các doanh nhân khởi nghiệp công nghệ Việt đang thay đổi cuộc sống của mọi người ở khắp mọi nơi.

Sign up for our newsletter

Thể loại
B2B2C, Edtech
Tags
Edtech, Higher Education, Study Abroad
Tóm tắt công ty

ApplyBoard

AppBoard là một công ty có trụ sở tại Canada tạo một nền tảng dạng SaaS để đơn giản hóa các qúa trình nghiên cứu, nộp đơn xin và nhận nhập học đến 1.500 tổ chức giáo dục đại học ở Hoa Kỳ, Vương quốc Anh và Canada cho sinh viên quốc tế. Bằng cách kết nối sinh viên, đối tác tuyển sinh và các tổ chức học thuật trên nền tảng, ApplyBoard đơn giản hoá việc tìm kiếm, nộp đơn xin học, và nhận đi du học. Kể từ năm 2015, ApplyBoard đã phục vụ hơn 200.000 sinh viên từ 125 quốc gia. Công ty đã huy dộng được hơn $475 triệu USD cho đến nay từ Drive Capital, Index Ventures, Educational Testing Service, và gần đây nhất được định giá $3.2 tỷ USD.

Giai đoạn đầu tư của 500VN:

Seed

Trạng thái:

Hoạt động

Những bài viết liên quan:

Entrepreneur | Nền tảng Edtech, ApplyBoard công bố vòng đầu tư $300Mn với định giá 3,2 tỷ USD