Sứ mệnh

Trao quyền cho các doanh nhân khởi nghiệp công nghệ Việt đang thay đổi cuộc sống của mọi người ở khắp mọi nơi.

Sign up for our newsletter

Trao quyền cho người chơi kiếm thêm thu nhập thông qua công nghệ blockchain

AXIE INFINITY

Kết nối sinh viên với các cơ hội giáo dục trên khắp thế giới

APPLYBOARD

Sử dụng khoa học dữ liệu và công nghệ để mang các sản phẩm dịch vụ tài chính tới với mọi người

TRUSTING SOCIAL

Ứng dụng để học phát âm tiếng Anh tốt nhất thế giới

ELSA